آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

بادبادکباز

خالد حسینی

داستان

دبستان پسرانه

سفر به مرکز زمین

ژول ورن

داستان های فرانسه

دبستان پسرانه

دامی مومیایی

توسکا منتن

داستان های هلندی

دبستان پسرانه

چهاردهمین ماهی قرمز

جنیفر ال هالم

داستان های امریکایی

دبستان پسرانه

رباعیات حکیم عمر خیام

سرژ بلوش

شعر

دبستان دخترانه

اولین بار که دیدمت کانگوروی آبی

اماچیجسترکلارک

داستان های تخیلی

دبستان پسرانه

بهترین آرزوی من

بابک دهقانی

دانش آموزی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

بیشعوری

خاویر کرمنت

خودشناسی

دبستان دخترانه

به مدرسه دیر رسیدم

دیوید کالی

راستگویی

دبستان پسرانه

جنگولک بازی های جناب تام

لی هابز

داستانی

دبستان پسرانه

مصری های باستان

فیلیپ آردر

داستان-مصریان

دبستان دخترانه

100دانشمند ایران واسلام

حسین سا لاری

دانشمندان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

علیرضا طاهری کندر

مسابقه: سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن و عترت

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

یکتا تنیده

مسابقه: اسکیت سرعت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

النا محمدحسینی زاده

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

مهرسا حقیقی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مریم جمالی زاده

مسابقه: اسکیت سرعت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

سینا دهقانی

مسابقه: سی و هفتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان پسرانه

آرتا خزایی

مسابقه: سی و هفتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

روشان سنبلی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

نیما فیروز فر

مسابقه: سی و هفتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

یسنا عادل فر

مسابقه: تگواندو قهرمانی آزاد

رتبه: اول

دبستان پسرانه

طاها رنجبران

مسابقه: سی و هفتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان دخترانه

زینب چشم براه

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه

مانلی پناهی

مخلوط ها در زندگی

دبستان پسرانه

میکاییل زارع زاده

مطالعات

دبستان پسرانه

بهداد بهرامی

هدیه

دبستان پسرانه

میکاییل زارع زاده

مطالعات

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

آنديا اينالوئي

1391/07/29

دبستان پسرانه

آرين بسيا

1392/07/27

دبستان دخترانه

پارميس دهقاني اشكذري

1388/07/24

دبستان پسرانه

طاها افروشه

1386/07/30

دبستان دخترانه

مانا مشهدي

1389/07/27

دبستان پسرانه

اميرسام كمالي پور

1391/07/24

دبستان پسرانه

اميرعلي جعفري كروكاني

1389/07/29

دبستان پسرانه

متين دوست حسيني

1386/07/28

دبستان دخترانه

هانا ارجمند

1392/07/28

دبستان دخترانه

ايل آي گري

1392/07/23

دبستان دخترانه

اسما سالمي

1390/07/25

دبستان پسرانه

محمد دولتي

1387/07/30

دبستان پسرانه

علي عوض پور

1390/07/28

دبستان دخترانه

رها رضائي سرخائي

1392/07/30

دبستان پسرانه

متين زبيري

1390/07/25

دبستان دخترانه

نهال پور سياه كوهي

1388/07/26

دبستان پسرانه

اميرعلي ناصري كريموند

1387/07/23

دبیرستان دوره اول دخترانه

حسنا اكبر زاده

1383/07/30

دبستان پسرانه

رايان وثوق مهر

1388/07/23

دبستان دخترانه

روژان غويان نژاد

1390/07/25