آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبستان پسرانه سما

16 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

16 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

10 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

10 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

04 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پژوهش

منوچهر فضلی خانی و..

روش تحقیق

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهداشت فردی

گیتی خوشه مهر و..

آموزش بهداشت

دبستان دخترانه سما

آدم کوچک و خواب‌های بزرگ

محمدهادی محمدی

تخیلی

دبستان دخترانه سما

مهارت های فکر کردن 1

شری پاپ راکی

مهارت

دبستان پسرانه سما

دایرت المعارف پرسش ها وپاسخ ها دنیای پرندگان

فرکوس کولینز

کودکان دایره المعارف

دبستان پسرانه سما

مهارتهای زندگی

کریس . ال . کلینکه

مقابله با اضطراب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر جکیل و آقای هاید

رابرت لویی استیونسن

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنیز سفید

منوچهر دبیر منش

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دوازده ستون موفقیت

جیم ران/کریس وایدنر

راه و رسم زندگی

دبستان دخترانه سما

غذا و پروتئین ها

محمود سالک

بهداشت

دبستان دخترانه سما

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

یورگ اشتاینر

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

هليا عباسي نژاد

مسابقه: مدادرنگ

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مهرشيد نجاتي

مسابقه: ماژيك

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عسل موسویان

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هلیا زینلی

مسابقه: کاراته جام رمضان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علی نژاد

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سینا شهدادی

مسابقه: نقاشی سراسری سما استان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم بارانی

مسابقه: کاریکاتور شیمی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آرمينا اميرتوسلي

مسابقه: پاستل

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد امین رضائیان

مسابقه: رتبه دوم آزمون مدارس نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیمیا سادات حسن زاده

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فرشته منصوري

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احسان زلقی

مسابقه: طرح جابرابن حیان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا سرتكي باغوئي

1382/04/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي ريگي زاده

1380/04/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامين پارسا

1381/04/01

دبستان پسرانه سما

علي احمدي

1380/04/04

دبستان دخترانه سما

كياناز باقري

1389/04/02

دبستان دخترانه سما

ركسانا حاجي زاده

1389/04/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده نفيسه حسيني سياهوئي

1382/04/01

دبستان دخترانه سما

موژان محمودي زاده

1390/04/08

دبستان دخترانه سما

مبينا مهدي زاده

1385/04/04

دبستان پسرانه سما

آرن همايونفر

1387/04/02

دبستان پسرانه سما

مرتضي علي زاده اشكذري

1386/04/01

دبستان دخترانه سما

لوا قنواتيان

1386/04/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين نادرپور

1383/04/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسماء رخشان

1381/04/06

دبستان پسرانه سما

سپهر پرموز

1387/04/02

دبستان پسرانه سما

اميررضا ملك شاهي

1388/04/01

دبستان پسرانه سما

امير حسين طالب زاده

1390/04/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا ملك پور

1381/04/04

دبستان پسرانه سما

احمد شنگي پورعطائي

1384/04/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياس حسن زاده قلعه قاضي

1382/04/01