آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبستان پسرانه سما

16 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

16 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

10 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

10 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

04 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر جکیل و آقای هاید

رابرت لویی استیونسن

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دوازده ستون موفقیت

جیم ران/کریس وایدنر

راه و رسم زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پژوهش

منوچهر فضلی خانی و..

روش تحقیق

دبستان دخترانه سما

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

یورگ اشتاینر

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیروی مثبت سپاسگزاری

جی.پی.واسوانی

قدر شناسی.شکر.روابط بین اشخاص

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا 0س9

حلیمه صفری

زندگینامه حضرت فاطمه

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

دبستان دخترانه سما

مهارت های فکر کردن 1

شری پاپ راکی

مهارت

دبستان دخترانه سما

آدم کوچک و خواب‌های بزرگ

محمدهادی محمدی

تخیلی

دبستان دخترانه سما

غذا و پروتئین ها

محمود سالک

بهداشت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنیز سفید

منوچهر دبیر منش

داستانی

دبستان پسرانه سما

مهارتهای زندگی

کریس . ال . کلینکه

مقابله با اضطراب

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

عرفان چرخیده

مسابقه: مسابقات علمی بسیج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نجلا آزادي

مسابقه: مداد رنگ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هليا عباسي نژاد

مسابقه: مدادرنگ

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیلار کرم نیا

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه سوم

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علی نژاد

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

عرفان چرخیده

مسابقه: مسابقات علمی بسیج

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

سید عرشیا حسینی

مسابقه: طرح جابرابن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

يسنا صادقي

مسابقه: جشنواره اسكيت

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهرا آزاد

مسابقه: آزمون قلم چي

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هليا عباسي نژاد

مسابقه: جشنواره ايده برتر

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرمحمدنانگلی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيدا احمدي بفروئي

1380/03/02

دبستان دخترانه سما

نرجس محمدحسيني زاده

1387/03/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگار كدخدازاده

1379/03/01

دبستان پسرانه سما

اميرحسين غلامي

1385/03/02

دبستان دخترانه سما

مهشيد مهدوي نجف آبادي

1387/03/08

دبستان دخترانه سما

سارا كريمي پورشقوئي

1389/03/07

دبستان پسرانه سما

متين زارعي كلوئي

1388/03/02

دبستان پسرانه سما

علي عبدلي بنذركي

1390/03/03

دبستان دخترانه سما

سيده سارا حسيني

1384/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صبا محمدي پورگيشاني

1381/03/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا خطايي

1381/03/02

دبستان پسرانه سما

محمد اصلاني

1385/03/06

دبستان دخترانه سما

مليكا محمودي

1388/03/01

دبستان پسرانه سما

مبين پزشك

1389/03/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سلوي امين ازاد

1378/03/04

دبستان دخترانه سما

ارغوان بهرامي

1389/03/02

دبستان دخترانه سما

مرسانا راسخي

1390/03/03

دبستان پسرانه سما

آرمان جعفري برنجي

1389/03/05

دبستان دخترانه سما

نيايش رضائي

1386/03/03

دبستان پسرانه سما

ماهان ميرآبي

1388/03/02