آخرین اخبار مدارس


24 اسفنددبستان پسرانه سما

23 اسفنددبستان دخترانه سما

23 فروردیندبستان پسرانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 فروردیندبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

11 اسفنددبستان پسرانه سما

10 اسفنددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دوازده ستون موفقیت

جیم ران/کریس وایدنر

راه و رسم زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا 0س9

حلیمه صفری

زندگینامه حضرت فاطمه

دبستان دخترانه سما

آدم کوچک و خواب‌های بزرگ

محمدهادی محمدی

تخیلی

دبستان دخترانه سما

مهارت های فکر کردن 1

شری پاپ راکی

مهارت

دبستان دخترانه سما

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

یورگ اشتاینر

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهداشت فردی

گیتی خوشه مهر و..

آموزش بهداشت

دبستان دخترانه سما

غذا و پروتئین ها

محمود سالک

بهداشت

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

دبستان پسرانه سما

دایرت المعارف پرسش ها وپاسخ ها دنیای پرندگان

فرکوس کولینز

کودکان دایره المعارف

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنیز سفید

منوچهر دبیر منش

داستانی

دبستان پسرانه سما

مهارتهای زندگی

کریس . ال . کلینکه

مقابله با اضطراب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر جکیل و آقای هاید

رابرت لویی استیونسن

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

هلیا زینلی

مسابقه: کاراته جام رمضان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسام االدین حسین پور

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پارميس كيواني

مسابقه: آزمون واله

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

احسان مرادی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

روژان خوارزمي

مسابقه: آزمون قلم چي

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عرفان چرخیده

مسابقه: مسابقات علمی بسیج

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

علی میکائیلی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

عرفان چرخیده

مسابقه: مسابقات علمی بسیج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ایلیا بینیاز

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مبينا ملكي زاده

مسابقه: آزمون مرآت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سید علی شجاعی

مسابقه: مرآت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کیان مطهری

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نيلا مدركيان

1386/01/02

دبستان دخترانه سما

آنيتا سبزواري

1384/01/07

دبستان پسرانه سما

آرين اسكندري جاجرم

1389/01/03

دبستان پسرانه سما

حميدرضا زارعي

1385/01/05

دبستان دخترانه سما

آتوسا جهانپناه

1388/01/03

دبستان دخترانه سما

آيناز احمدي پور

1388/01/03

دبستان پسرانه سما

رضا ناظر

1384/01/04

دبستان پسرانه سما

محمد مدارائي

1387/01/06

دبستان دخترانه سما

عسل خوارزمي

1384/01/01

دبستان پسرانه سما

محمدجواد قطب زاده كرماني

1386/01/07

دبستان پسرانه سما

محمدمبين عليزاده

1386/01/01

دبستان پسرانه سما

معراج جماتي پور

1384/01/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا خورشيدسوار

1383/01/01

دبستان پسرانه سما

امير علي پورنامجو

1390/01/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه عسكري چاورچي

1386/01/06

دبستان پسرانه سما

مهراب آذربراه

1388/01/02

دبستان پسرانه سما

سيدجمال الدين فقيه

1389/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرناز بومه ششده

1378/01/03

دبستان دخترانه سما

عسل حشمتي

1388/01/02

دبستان دخترانه سما

فاطمه سليماني

1390/01/05