آخرین اخبار مدارس


24 اسفنددبستان پسرانه سما

23 اسفنددبستان دخترانه سما

23 فروردیندبستان پسرانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 فروردیندبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

11 اسفنددبستان پسرانه سما

10 اسفنددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنیز سفید

منوچهر دبیر منش

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دوازده ستون موفقیت

جیم ران/کریس وایدنر

راه و رسم زندگی

دبستان پسرانه سما

مهارتهای زندگی

کریس . ال . کلینکه

مقابله با اضطراب

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

دبستان دخترانه سما

آدم کوچک و خواب‌های بزرگ

محمدهادی محمدی

تخیلی

دبستان دخترانه سما

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

یورگ اشتاینر

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیروی مثبت سپاسگزاری

جی.پی.واسوانی

قدر شناسی.شکر.روابط بین اشخاص

دبستان پسرانه سما

دایرت المعارف پرسش ها وپاسخ ها دنیای پرندگان

فرکوس کولینز

کودکان دایره المعارف

دبستان دخترانه سما

مهارت های فکر کردن 1

شری پاپ راکی

مهارت

دبستان دخترانه سما

غذا و پروتئین ها

محمود سالک

بهداشت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهداشت فردی

گیتی خوشه مهر و..

آموزش بهداشت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پژوهش

منوچهر فضلی خانی و..

روش تحقیق

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

احسان مرادی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

احسان زلقی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سپهر کامرانی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده عسل موسویان

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

توماج بقایی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد امین رضائیان

مسابقه: رتبه دوم آزمون مدارس نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی زارعی

مسابقه: مقام اول آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آراد شفیعی

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاها آرامنش

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا آزاد

مسابقه: آزمون قلم چي

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیمیا حسن زاده

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نيلا مدركيان

1386/01/02

دبستان دخترانه سما

سحر عسكري چاورچي

1388/01/06

دبستان دخترانه سما

آيدا اماني زاده

1384/01/06

دبستان دخترانه سما

يگانه غلامي

1384/01/02

دبستان پسرانه سما

مهدي پورحسن

1386/01/01

دبستان دخترانه سما

افرينا غلامي

1388/01/08

دبستان دخترانه سما

آنيتا سبزواري

1384/01/07

دبستان دخترانه سما

عسل حشمتي

1388/01/02

دبستان دخترانه سما

مبينا عباس زاده

1386/01/01

دبستان پسرانه سما

آرين اسكندري جاجرم

1389/01/03

دبستان دخترانه سما

آيناز رحيمي

1386/01/02

دبستان دخترانه سما

الهام سراجي

1385/01/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه سليماني

1390/01/05

دبستان پسرانه سما

رضا ناظر

1384/01/04

دبستان دخترانه سما

عسل خوارزمي

1384/01/01

دبستان پسرانه سما

امير علي پورنامجو

1390/01/01

دبستان دخترانه سما

سيده تينا نبه الهدائي مرجي

1386/01/01

دبستان دخترانه سما

ماريا چمني

1384/01/07

دبستان دخترانه سما

فرشته منصوري

1385/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا ذاكري حكمي

1378/01/01