آخرین اخبار مدارس


04 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

02 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

04 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

04 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا 0س9

حلیمه صفری

زندگینامه حضرت فاطمه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دوازده ستون موفقیت

جیم ران/کریس وایدنر

راه و رسم زندگی

دبستان دخترانه سما

آدم کوچک و خواب‌های بزرگ

محمدهادی محمدی

تخیلی

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

دبستان دخترانه سما

مهارت های فکر کردن 1

شری پاپ راکی

مهارت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنیز سفید

منوچهر دبیر منش

داستانی

دبستان پسرانه سما

دایرت المعارف پرسش ها وپاسخ ها دنیای پرندگان

فرکوس کولینز

کودکان دایره المعارف

دبستان دخترانه سما

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

یورگ اشتاینر

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پژوهش

منوچهر فضلی خانی و..

روش تحقیق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیروی مثبت سپاسگزاری

جی.پی.واسوانی

قدر شناسی.شکر.روابط بین اشخاص

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر جکیل و آقای هاید

رابرت لویی استیونسن

داستانی

دبستان دخترانه سما

غذا و پروتئین ها

محمود سالک

بهداشت

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

علی زارعی

مسابقه: مقام اول آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سروش بهادر

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

رامان ولی زاده

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد امین رضائیان

مسابقه: رتبه دوم آزمون مدارس نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیمیا سادات حسن زاده

مسابقه: حفظ سوره فجر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

برخی از دانش آموزان

مسابقه: کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عرفان چرخیده

مسابقه: مسابقات علمی بسیج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

احسان زلقی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مهدی امامی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زارع

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علی نژاد

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سام فارسی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

متينا توانانيا

1383/02/05

دبستان پسرانه سما

اميرعباس ناظر

1387/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساقي خواجويي

1383/02/05

دبستان دخترانه سما

آرمیتا داعی

1385/02/07

دبستان پسرانه سما

اتابك فلامرزي

1387/02/02

دبستان پسرانه سما

ايمان مراداحمدي

1389/02/02

دبستان دخترانه سما

هليا ممشلو

1388/02/08

دبستان دخترانه سما

نائيريكا دهقاني

1388/02/07

دبستان پسرانه سما

علي باوقارزعيمي

1389/02/01

دبستان پسرانه سما

محمد قريشي

1387/02/07

دبستان پسرانه سما

همايون پناهي

1388/02/03

دبستان دخترانه سما

پرنيا غني خو

1390/02/04

دبستان پسرانه سما

ماني محمودي

1385/02/05

دبستان دخترانه سما

آذين السادات هاشمي

1388/02/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه ايزدي

1386/02/03

دبستان پسرانه سما

پارسا جعفري زاده

1386/02/06

دبستان پسرانه سما

آراد صيادبهمبري

1389/02/08

دبستان دخترانه سما

مبينا پاليك

1384/02/08

دبستان دخترانه سما

پرنيا رحيمي

1389/02/06

دبستان دخترانه سما

آتوسا رئيسي پور

1390/02/07