آخرین اخبار مدارس


01 مهردبستان پسرانه سما

01 مهردبستان پسرانه سما

01 مهردبستان پسرانه سما

01 مهردبستان پسرانه سما

31 شهریوردبستان پسرانه سما

31 شهریوردبستان دخترانه سما

26 شهریوردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

قصه های من و بابام

اریش ازر

قصه های من و بابام

دبستان پسرانه سما

دندان لق

بابک دهقانی

شاهنامه فردوسی

دبستان پسرانه سما

آموزش مقدماتی بلز جلد سوم

مسعود نظر

موسیقی بلز

دبستان دخترانه سما

من معلم توشاگرد

رزکپدویلا

داستان های تربیتی

دبستان پسرانه سما

اهل زمین موسیقی و اوهام در جزیره خارگ

محسن شریفیان

موسیقی

دبستان دخترانه سما

فرهنگ تصویری مشاغل

امیلی بومن

مشاغل

دبستان پسرانه سما

شاپرک میوه آسمان است

رودابه حمزه ای

شعر

دبستان دخترانه سما

اسرارطبیعت

آنجلاویکلز

طبیعت

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف شهروزندگی

مهدی ضرغامیان

زندگی اجتماعی

دبستان دخترانه سما

روز عجیب وغریب

سندی تاکسون

مدرسه ها

دبستان پسرانه سما

حضرت فاطمه ( س )

اسماعیل هنرمندنیا

زندگی حضرت زهرا

دبستان دخترانه سما

موهایم راشانه نمی کنم

آنت لنگن

مو-بهداشت

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

یزدان آرمین

مسابقه: کومیته انفرادی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

بهراد محمدي

1391/07/01

دبستان دخترانه سما

پارميدا شيري

1385/07/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه حسين پور

1380/07/08

دبستان دخترانه سما

آيلا ابراهيمي

1388/07/07

دبستان دخترانه سما

آيلار رحيمي جاشوئي

1389/07/08

دبستان پسرانه سما

كميل معروفي

1391/07/03

دبستان پسرانه سما

سيدعلي منصورزاده

1385/07/08

دبستان دخترانه سما

هستي بهمن زاده

1391/07/01

دبستان دخترانه سما

اسما شتيتي پور

1390/07/03

دبستان پسرانه سما

سبحان آخيش

1390/07/06

دبستان پسرانه سما

رهام احمدي اكبرآبادي

1385/07/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم اميني پور

1382/07/07

دبستان پسرانه سما

صدرا ابراهيم پور

1386/07/01

دبستان دخترانه سما

سوگند سالارپور

1388/07/03

دبستان دخترانه سما

حسنا آشيان

1387/07/05

دبستان دخترانه سما

دنيا ارژنگ

1387/07/03

دبستان دخترانه سما

نهال اخگر

1390/07/07

دبستان دخترانه سما

مهتاب اسدي ده ميراحمدي

1389/07/05

دبستان دخترانه سما

فاطيماسادات محبي نودژ

1390/07/07

دبستان پسرانه سما

طاها رنجبران

1386/07/01