آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبستان پسرانه سما

16 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

16 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

10 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

10 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

04 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر جکیل و آقای هاید

رابرت لویی استیونسن

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنیز سفید

منوچهر دبیر منش

داستانی

دبستان پسرانه سما

مهارتهای زندگی

کریس . ال . کلینکه

مقابله با اضطراب

دبستان دخترانه سما

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

یورگ اشتاینر

داستانی

دبستان پسرانه سما

دایرت المعارف پرسش ها وپاسخ ها دنیای پرندگان

فرکوس کولینز

کودکان دایره المعارف

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پژوهش

منوچهر فضلی خانی و..

روش تحقیق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیروی مثبت سپاسگزاری

جی.پی.واسوانی

قدر شناسی.شکر.روابط بین اشخاص

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا 0س9

حلیمه صفری

زندگینامه حضرت فاطمه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهداشت فردی

گیتی خوشه مهر و..

آموزش بهداشت

دبستان دخترانه سما

مهارت های فکر کردن 1

شری پاپ راکی

مهارت

دبستان دخترانه سما

غذا و پروتئین ها

محمود سالک

بهداشت

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زارع

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سینا شهدادی

مسابقه: نقاشی سراسری سما استان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی امامی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آر یا محسنی

مسابقه: قهرمانی کاراته آسیا

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مهرشيد نجاتي

مسابقه: ماژيك

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آراد بخت

مسابقه: وشوو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فرشته منصوري

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احسان مرادی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی میکائیلی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مجاهدپور

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

برخی از دانش آموزان

مسابقه: کانگورو

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سمانه سهرابی

مسابقه: حفظ سوره فجر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اطهره جلالي

1379/06/06

دبستان دخترانه سما

عطيه جوادي

1384/06/05

دبستان پسرانه سما

حسين رشيدي خاني آبادي

1390/06/02

دبستان پسرانه سما

مهدي ذاكري

1384/06/06

دبستان دخترانه سما

سيده مريم هاشمي

1384/06/01

دبستان پسرانه سما

آرين استادآبكنار

1385/06/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه حسن پور

1385/06/06

دبستان پسرانه سما

علي صفتي زاده

1387/06/07

دبستان پسرانه سما

سيدماهان دانش لاري

1386/06/02

دبستان پسرانه سما

هيراد هنگام پور

1390/06/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه اسدپور

1380/06/05

دبستان پسرانه سما

شايان مرادي گيشاني

1387/06/03

دبستان دخترانه سما

دیانا دانش

1385/06/02

دبستان دخترانه سما

فاطمه دواني

1384/06/02

دبستان دخترانه سما

ريحانه ميرزائي سردره

1389/06/02

دبستان پسرانه سما

سحاب سالاري

1388/06/04

دبستان دخترانه سما

آويسا جاوداني

1388/06/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي ميرزامحمدي

1382/06/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ياسر غلامشاهي

1381/06/07

دبستان پسرانه سما

رسام حسن دوست اصل باركوسرائي

1388/06/07