آخرین اخبار مدارس


16 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 آذردبستان پسرانه سما

14 آباندبستان پسرانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 آذردبستان پسرانه سما

06 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

آدم کوچک و خواب‌های بزرگ

محمدهادی محمدی

تخیلی

دبستان پسرانه سما

دایرت المعارف پرسش ها وپاسخ ها دنیای پرندگان

فرکوس کولینز

کودکان دایره المعارف

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پژوهش

منوچهر فضلی خانی و..

روش تحقیق

دبستان دخترانه سما

مهارت های فکر کردن 1

شری پاپ راکی

مهارت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیروی مثبت سپاسگزاری

جی.پی.واسوانی

قدر شناسی.شکر.روابط بین اشخاص

دبستان دخترانه سما

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

یورگ اشتاینر

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهداشت فردی

گیتی خوشه مهر و..

آموزش بهداشت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر جکیل و آقای هاید

رابرت لویی استیونسن

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا 0س9

حلیمه صفری

زندگینامه حضرت فاطمه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنیز سفید

منوچهر دبیر منش

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دوازده ستون موفقیت

جیم ران/کریس وایدنر

راه و رسم زندگی

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

سپهر کامرانی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روژان خوارزمي

مسابقه: آزمون قلم چي

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیمیا حسن زاده

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

صدرا خادم

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه سما خيرخواه

مسابقه: تنيس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

برخی از دانش آموزان

مسابقه: کانگورو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی زارعی

مسابقه: مقام اول آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عرفان چرخیده

مسابقه: مسابقات علمی بسیج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

طاها آرامنش

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی امامی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد امین رضائیان

مسابقه: رتبه دوم آزمون مدارس نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسام االدین حسین پور

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

هلنا نظري نژاد

1385/09/21

دبستان دخترانه سما

دينا قادري

1385/09/22

دبستان پسرانه سما

سروش سالاري

1384/09/21

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه دارابي

1377/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كامران بيگلري

1380/09/16

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه دادورقلاتي

1380/09/18

دبستان پسرانه سما

سيامك حسينعلي پور

1383/09/16

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نسيم نيازي

1377/09/19

دبستان دخترانه سما

مائده پورخرمی

1384/09/17

دبستان پسرانه سما

اميررضا عباسي كليبي

1384/09/21

دبستان پسرانه سما

آريا اميرزاده خير آباد

1389/09/21

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد جعفري

1388/09/19

دبستان پسرانه سما

بهراد دهقان

1388/09/17

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه چرخيده

1377/09/22

دبستان دخترانه سما

وانیا امیری توسلی

1384/09/20

دبستان دخترانه سما

روژين عباسي

1385/09/18

دبستان دخترانه سما

آرميتا شرفي لاري

1385/09/16

دبستان پسرانه سما

حميدرضا كاظمي تختي زاده

1383/09/19

دبستان دخترانه سما

الينا بيت اللهي

1387/09/20

دبستان دخترانه سما

مهسا امیری

1384/09/19