آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبستان پسرانه سما

25 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 آذردبستان پسرانه سما

21 آذردبستان پسرانه سما

21 آذردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

علوم پایه برای کودکان

آنجلارویستون

علوم

دبستان دخترانه سما

فهمیدم چی کار کنم

معصومه یزدانی

حل مسئله درکودکان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا 0س9

حلیمه صفری

زندگینامه حضرت فاطمه

دبستان دخترانه سما

قصه های پندآموزکهن

زینب علیزاده لوشابی

داستان های فارسی

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

دبستان دخترانه سما

پس کی بروم بازی؟

معصومه یزدانی

همدلی درکودکان

دبستان پسرانه سما

مهارتهای زندگی

کریس . ال . کلینکه

مقابله با اضطراب

دبستان دخترانه سما

اسرارطبیعت

آنجلاویکلز

طبیعت

دبستان دخترانه سما

کاوه آهنگر

فرهاد جمشیدی

داستان حماسی

دبستان دخترانه سما

دایره المعارف کوچک من درباره فصلها

اگنس واندویل

علوم

دبستان پسرانه سما

دایرت المعارف پرسش ها وپاسخ ها دنیای پرندگان

فرکوس کولینز

کودکان دایره المعارف

دبستان دخترانه سما

موهایم راشانه نمی کنم

آنت لنگن

مو-بهداشت

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

روژان خوارزمی

مسابقه: طراحی و ساخت سامانه های هوافضایی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تارا احمدی

مسابقه: UCMAS

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روژان خوارزمی

مسابقه: پرتاب گلایدر دست ساز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سید جماالدین فقیه

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آلما عصاری

مسابقه: کارتینگ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا زینلی

مسابقه: رشته کاتا سبک شوتوکان J.K.A

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ملیکا قاسمی زاده

مسابقه: پرتاب آزاد بسکتبال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ملیکا قاسمی زاده

مسابقه: رباتیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روژان خوارزمی

مسابقه: طراحی و ساخت سامانه های هوافضایی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیان مطهری

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هدیه هاشمی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سید جماالدین فقیه

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

آرام وحداني

1387/09/28

دبستان پسرانه سما

محمدطه ايري

1388/09/29

دبستان پسرانه سما

آريا دين پژوه

1389/09/28

دبستان دخترانه سما

ملیكا حاتمی

1384/09/28

دبستان پسرانه سما

فرجام وطن دوست

1386/09/27

دبستان دخترانه سما

شيده فريدوني فروزنده

1390/09/30

دبستان دخترانه سما

گيتا بارچي نژاد

1387/09/27

دبستان دخترانه سما

مهرنوش صادقي

1389/09/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستي سليماني

1382/09/27

دبستان پسرانه سما

حامي وفائي

1388/09/24

دبستان پسرانه سما

هامان هاديان فر

1387/09/30

دبستان پسرانه سما

محمد محمد پور

1389/09/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنيا انصاريان

1382/09/24

دبستان پسرانه سما

طاها جهان بين

1386/09/30

دبستان پسرانه سما

اميرعلي كرمي پور

1390/09/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محنا كاظمي تختي زاده

1382/09/24

دبستان پسرانه سما

محمد حسين اسدي

1385/09/23

دبستان دخترانه سما

تينا اژدركش

1385/09/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا تركي زاده

1389/09/23

دبستان پسرانه سما

مازيار اقبالي

1387/09/25