آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبستان پسرانه سما

16 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

16 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

10 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

10 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

04 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا 0س9

حلیمه صفری

زندگینامه حضرت فاطمه

دبستان دخترانه سما

مهارت های فکر کردن 1

شری پاپ راکی

مهارت

دبستان دخترانه سما

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

یورگ اشتاینر

داستانی

دبستان دخترانه سما

غذا و پروتئین ها

محمود سالک

بهداشت

دبستان پسرانه سما

دایرت المعارف پرسش ها وپاسخ ها دنیای پرندگان

فرکوس کولینز

کودکان دایره المعارف

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنیز سفید

منوچهر دبیر منش

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر جکیل و آقای هاید

رابرت لویی استیونسن

داستانی

دبستان دخترانه سما

آدم کوچک و خواب‌های بزرگ

محمدهادی محمدی

تخیلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیروی مثبت سپاسگزاری

جی.پی.واسوانی

قدر شناسی.شکر.روابط بین اشخاص

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پژوهش

منوچهر فضلی خانی و..

روش تحقیق

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهداشت فردی

گیتی خوشه مهر و..

آموزش بهداشت

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه هدایتی

مسابقه: حفظ سوره فجر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم بارانی

مسابقه: کاریکاتور شیمی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سینا شهدادی

مسابقه: نقاشی سراسری سما استان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عرفان چرخیده

مسابقه: مسابقات علمی بسیج

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الینا برین

مسابقه: دو و میدانی در ماده 100 متر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کیان مطهری

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فریده راوش

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

حسام االدین حسین پور

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیدا مرتضوی راد

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی پری زاده

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین فدایی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زینب ایرانپور

مسابقه: هندبال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

متين زارعي كلوئي

1388/03/02

دبستان دخترانه سما

مهشيد مهدوي نجف آبادي

1387/03/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيدا احمدي بفروئي

1380/03/02

دبستان پسرانه سما

اميرحسين غلامي

1385/03/02

دبستان پسرانه سما

طاها شاداب

1388/03/01

دبستان دخترانه سما

مليكا محمودي

1388/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان خليل تربه بر

1383/03/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار محمدي متين

1381/03/08

دبستان دخترانه سما

سيده كيانا حسيني

1385/03/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا خطايي

1381/03/02

دبستان دخترانه سما

مرسانا راسخي

1390/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صبا محمدي پورگيشاني

1381/03/07

دبستان دخترانه سما

ارغوان بهرامي

1389/03/02

دبستان دخترانه سما

نرجس محمدحسيني زاده

1387/03/03

دبستان دخترانه سما

تبسم حاجي زاده

1388/03/06

دبستان پسرانه سما

اميررضا كياني

1386/03/01

دبستان پسرانه سما

رضا سنگرزاده

1390/03/01

دبستان پسرانه سما

علي عبدلي بنذركي

1390/03/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگار كدخدازاده

1379/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير رمضانپور

1381/03/04